Hipotēku bankas mikrokredīts veiksmīgam sākumam

Oct 3, 2012 by

Hipotēku bankas mikrokredīts ir lieliski piemērots gadījumiem, kad ir ideja biznesam, bet pietrūkst līdzekļu tā uzsākšanai. Tāpat tas noder arī jau esoša biznesa attīstīšanai – to var izmantot gan investīcijām, gan apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Hipotēku bankas mikrokredīts ir aizdevums 10 000 latiem, kas paredzēts mikrouzņēmumu, jeb tādu uzņēmumu, kur strādā ne vairāk par 10 cilvēkiem un kuru gada bilance ir līdz 1,4 miljoniem latu, dibināšanai vai attīstīšanai. Tos iespējams izmantot jauna uzņēmuma dibināšanai vai jau esoša uzņēmuma attīstīšanai. Būtiski, ka gadījumos, kad Hipotēku bankas mikrokredīts paredzēts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, tas nevar būt lielāks par 5000 latiem.

Ja Hipotēku bankas mikrokredīts ir paredzēts jauna uzņēmuma izveidošanai, tad uzņēmums ir jāreģistrē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bankas apstiprinājuma par aizdevuma piešķiršanu.

Hipotēku bankas mikrokredīta maksimālais atmaksas termiņš ir laiks līdz pieciem gadiem un tas ir pieejams gan ar mainīto, gan fiksēto procenta likmi. Fiksētā procentu likme ir sākot no pieciem līdz astoņiem procentiem, bet mainīgā procentu likme ir līdz trīs procentiem. Ja Hipotēku bankas mikrokredīts nepārsniedz 5000 latus, tad tam nav nepieciešams līdzfinansējums, bet ja tā apmērs ir lielāks, tad nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā no kopējā kredīta apmēra.

Hipotēku bankas mikrokredīts nav pieejams uzņēmumiem, kas aizdevuma piešķiršanas brīdī ir nonākuši grūtībās vai arī kam ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi. Tāpat Hipotēku bankas mikrokredīts nav pieejams pilnīgi visās jomās strādājošiem uzņēmumiem. Tas nav pieejams uzņēmumiem, kas darbojas sekojošās jomās:

  • zivsaimniecība un akvakultūra;
  • ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;
  • tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
  • azartspēles un derības;
  • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;
  • operācijas ar nekustamo īpašumu;
  • kravas autotransporta līdzekļu iegāde uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu.

Gadījumos, kad klients atbilstoši līgumam pilda visus aizņemšanās nosacījumus, ir iespējams saņemt arī līdzekļus kredīta dzēšanai, jeb grantu.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *