Konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos

Jun 12, 2012 by

Konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos ir daļa no Hipotēku bankas realizētās valsts atbalsta programmas tautsaimniecības attīstībai Latvijā. Tās ir 20 stundu garas apmācības, kuru laikā iespējams uzzināt visu nepieciešamo informāciju par nodokļiem un saimnieciskās darbības uzskaiti, kas nepieciešama, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

Konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos ir iekļautas Hipotēku bankas Starta programmas paredzētajās konsultācijās un apmācībās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tā ir lieliska iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas vēlas uzsākt savu biznesu, jo sniedz atbalstu arī personām, kam ir nepietiekamas zināšanas komercdarbības uzsākšanai.

To, kāda veida apmācības, konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos vai citos jautājumos, katram Starta programmas pretendentam nepieciešamas, ar speciāla testa palīdzību nosaka Hipotēku bankas darbinieki.

Pieejamas apmācības sekojošos moduļos:

  • Konsultācijas komercdarbības pamatos (mazā biznesa organizācija) – 80 stundas
  • Konsultācijas vadības pamatos – 20 stundas
  • Konsultācijas uzņēmējdarbības tiesiskajā regulējumā – 20 stundas
  • Konsultācijas uzņēmuma finanšu vadībā – 20 stundas
  • Konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos – 20 stundas
  • Konsultācijas mārketinga pamatos – 20 stundas.

Apmācības katram pretendentam pieejamas ne vairāk kā divos no piedāvātājiem moduļiem. Gadījumos, kad Starta programmas pretendenta zināšanas ir pietiekošas, konsultācijas var nebūt nepieciešamas.

Hipotēku bankas Starta programma ietver ne tikai konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos un citos jautājumos, bet arī finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai. Pieejams aizdevums projektiem līdz pat 60000 latuapmērā. Gadījumos, ja pieprasītā finansējuma apjoms pārsniedz5000 latu, nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā.

Tāpat papildus konsultācijām saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos un citos jautājumos, Starta programma piedāvā arī palīgmateriālus biznesa uzsākšanai, kur apkopota vērtīga informācija topošajiem uzņēmējiem.

Konsultācijas saimnieciskās darbības uzskaitē un nodokļos, kā arī citās disciplīnās pieejamas Hipotēku bankas filiālēs un norēķinu grupās. Turpat arī pieejama plašāka informācija par to laikiem un norisi. Tāpat informācija par apmācībām pieejama, zvanot pa tālruni 27899473.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *